Alexander Webb

Automation Engineer

Utdannelse: Logistikkingeniør, Bachelorprogram, NTNU
Født: 1995

Gå til Alexanders LinkedIn-profil »

Alexander Webb

Kort om Alexander Webb

Våren 2019 ble jeg uteksaminert fra NTNU med en bachelorgrad som logistikkingeniør. Gjennom studietiden har jeg lært spesielt mye om Lean, innkjøps- og forsyningsledelse (Supply Chain Management), effektivisering og digitalisering. Dette har jeg gjort gjennom undervisning på skolen, samt både prosjekter og sommerjobb hos Equinor.

Det viktigste jeg sitter igjen med fra Equinor er å bedre kunne se hvilket potensiale digitalisering kan ha hos en bedrift. Jeg jobber nå som automasjonsingeniør hvor jeg hjelper kunder å digitalisere bedriften sin, og bistår med effektivisering basert på min kunnskap fra skolen og mine erfaringer så langt med RRIA.

Utdannelse

08.2015 – 06.2019

Logistikkingeniør, Bachelorprogram, NTNU.
I studiet er det stort fokus på temaer som bl.a. Lean, innkjøp og forsyningsledelse, datateknikk og operasjonsanalyse, og risikostyring. Som logistikkingeniør har jeg stor interesse og gode kunnskaper til effektivisering og optimalisering av verdikjeder.

08.2014 – 06.2015

Årsstudium, Historie, NTNU.

08.2012 – 06.2013

Immaculate Heart Central High School Andre klasse på VGS var jeg på utveksling i USA, i den nordlige delen av staten New York.

08.2011 – 06.2014

Kristiansand Katedralskole Gimle.
Gjennomført tre år med realfagsrettet studiespesialisering. Inkluderer matematikk: R1+R2, fysikk 1+2, kjemi 1+2.

Arbeidserfaring

06.2019 –

Ren Røros Intelligent Automation, Automation Engineer.
Juni 2019 startet jeg hos Ren Røros Intelligent Automation som Automation Engineer, for å jobbe med RPA. Jeg bistår kunder med karlegging av prosesser, vurderer kandidater og utvikler løsninger skreddersydd til den enkelte kunden.

06.2018 – 08.2018

Equinor, Summer intern.
Sommeren 2018 jobbet jeg for Equinor på Kårstø utenfor Haugesund. Jeg jobbet mye med lageroppgaver og var en aktiv del av supply chain management. Her jobbet jeg mye i SAP, deltok i lageroppgaver og så på forbedringspotensial i avdelingen. Jeg fikk blant annet gjennomføre et prosjekt hvor jeg så på hvordan markering av innkommende varer kan standardiseres på tvers av anleggene, og hva den beste løsningen for dette ville være.

Vår 2018

Equinor, Bacheloroppgave.
Våren 2018 gjennomfører jeg (sammen med to andre) et prosjekt omhandlende RPA på lager. Her så vi på hvordan Equinor kunne effektivisere repetitive oppgaver som gjøres i forbindelse med lagerdrift, ved bruk av automatiseringsverktøyet RPA (Robotic Process Automation). Dette var et omfattende prosjekt hvor vi selv observerte hvilke oppgaver som blir gjort i dag, for så å vurdere hvor godt egnet hver av disse oppgavene egnet seg for automatisering. Til slutt presenterte vi funnene våre for Equinor og la frem hvilke oppgaver vi mente burde automatiseres ved bruk av RPA.

Høst 2017

Equinor, Prosjektoppgave.
Høsten 2017 gjennomførte jeg (sammen med to andre) et prosjekt omhandlende RFID, for Equinor lager på Tjeldbergodden. Prosjektet dreide seg om å se etter potensialet for digitalisering ved bruk av RFID på lager, og på hvilken måte Equinor kunne dra nytte av denne teknologien for å optimalisere lagerdriften sin. Vi konkluderte med en anbefaling på hva og hvordan vi mente Equinor kunne starte opp et prøveprosjekt for RFID og hvordan vi mente de burde fortsette i etterkant. Jeg er blitt informert om at prøveprosjektet er godt i gang og ser veldig lovende ut.

Sertifiseringer

Høst 2019

Blue Prism Foundation Course.

Høst 2019

Blue Prism Developer Accreditation.