John Michael Otico Obligar

Automation Engineer

Utdannelse: Automasjon og datateknikk, UiT
Født: 1992

Gå til John Michaels LinkedIn-profil »

John Michael Otico Obligar

Kort om John Michael Obligar

I juni 2018 ble jeg ferdig utdannet automasjonsingeniør fra Norges Arktiske Universitet i Tromsø. Jeg har i tillegg tatt enkeltemner innen datateknikk for å heve programmeringskompetansen.

Gjennom studietiden har jeg lært spesielt mye om automatisering av prosesser herunder programmering av mikrokontrollere, programmering av logiske styringer (PLS) og andre fysiske komponenter og sensorer.

Utdannelse

08.2018 – 06.2019

Enkeltemner i Datateknikk, Norges Arktiske Universitet i Tromsø.
Databaser og webapplikasjoner, operativsystemer og tjenestedrift, objektorientert programmering i Java, datakommunikasjon og sikkerhet.

08.2015 – 06.2018

Automasjonsingeniør, Bachelorprogram, Norges Arktiske Universitet i Tromsø.
Studieprogrammet har stort fokus på analyse og automatisering av prosesser. Programmering i blant annet C, C#, Python, PLS programmeringsspråk og VHDL.

08.2013 – 06.2014

Forkurs Ingeniør, Høgskolen i Harstad.

Arbeidserfaring

11.2018 – 11.2019

Norconsult Informasjonssystemer AS.
Robotisering av prosesser knyttet til ulike prosjekter for Norconsult Informasjonssystem (NOis).

Sertifiseringer

Vår 2019

Blue Prism Foundation Course.

Vår 2019

Blue Prism Developer Accreditation.