John Michael Otico Obligar

Automation Engineer

Utdannelse: Automasjon og datateknikk, UiT
Født: 1992

Gå til John Michaels LinkedIn-profil »

John Michael Otico Obligar

Kort om John Michael Obligar

I juni 2018 ble jeg ferdig utdannet automasjonsingeniør fra Norges Arktiske Universitet i Tromsø. Jeg har i tillegg tatt enkeltemner innen datateknikk for å heve programmeringskompetansen.

Gjennom studietiden har jeg lært spesielt mye om automatisering av prosesser herunder programmering av mikrokontrollere, programmering av logiske styringer (PLS) og andre fysiske komponenter og sensorer.

Utdannelse

08.2018 – 06.2019

Enkeltemner i Datateknikk, Norges Arktiske Universitet i Tromsø.
Databaser og webapplikasjoner, operativsystemer og tjenestedrift, objektorientert programmering i Java, datakommunikasjon og sikkerhet.

08.2015 – 06.2018

Automasjonsingeniør, Bachelorprogram, Norges Arktiske Universitet i Tromsø.
Studieprogrammet har stort fokus på analyse og automatisering av prosesser. Programmering i blant annet C, C#, Python, PLS programmeringsspråk og VHDL.

08.2013 – 06.2014

Forkurs Ingeniør, Høgskolen i Harstad.

Arbeidserfaring

11.2018 – 11.2019

Norconsult Informasjonssystemer AS.
Robotisering av prosesser knyttet til ulike prosjekter for Norconsult Informasjonssystem (NOis).

Sertifiseringer

Vår 2019

Blue Prism Foundation Course

Vår 2019

Blue Prism Developer Accreditation

Høst 2019

UiPath Orchestrator

Høst 2019

UiPath Foundation Training