Om oss

Ren Røros Intelligent Automation as sin ambisjon er å bygge det mest kompetente RPA-miljøet i Midt-Norge.

Ren Røros er utledet fra Røros Energi og er det overbyggende navnet for tjenester og virksomheter tilknyttet Ren Røros-konsernet (tidligere Røros Elektrisitetsverk) med alle sine datterselskap. Ren Røros kjennetegnes ved vårt fokus på klimateknologi og bærekraft.

Bærekraft handler om både konsekvenser for klima og miljø, men også at de produkter og tjenester som leveres er økonomisk bærekraftig over tid. Vår verdifulle arbeidskraft må brukes der den gir størst verdiskaping og arbeidsglede.

Ved å ta i bruk digitale medarbeidere, kan vi automatisere manuelle, repetitive arbeidsprosesser og redusere kostnader, øke produksjonskapasiteten, sikre en høyere kvalitet og gi bedre brukeropplevelser. Utnytter vi i tillegg kunstig intelligens, kan de digitale medarbeiderne bli enda mer effektive og robuste og ta egne tilpassede beslutninger. Da bidrar vi til økt verdiskaping og en bedre arbeidsdag for alle. Dette gir en bærekraftig økonomi.

Vi fokuserer på digitalisering av konkrete arbeidsprosesser for å skape rask effekt og verdiskaping hos våre kunder. Våre tjenester muliggjør konkrete resultater fra RPA i løpet få uker.

Ren Røros

Ren Røros Intelligent Automation as er et selskap i Ren Røros-gruppen. Vårt kontor i Trondheim er i Stålgården, Sluppenveien 17B, 7037 Trondheim. På Røros finner du oss i Osloveien 16B, 7374 Røros.

Peter Lacken og Arild Solibakke

Ren Røros Intelligent Automation tilbyr tjenester knyttet til programvare fra BluePrism og UiPath. Dette er verktøy som kan ha stor effekt i de fleste bransjer, uten å gå veien om omfattende IT-prosjekter og store endringer i eksisterende IT infrastruktur.

Vi tilbyr deg den kompetansen og de verktøyene du trenger for å starte din reise mot en mer digital fremtid – nå.

(+47) 926 81 053
arild.solibakke@renroros.no
Sluppenveien 17B, 7037 Trondheim
Osloveien 16B, 7374 Røros